BIP

Informacje o jednostce

http://przedszkole11.bip.tychy.edu.pl/data/page/file/5558/Logo%20P11.jpg
Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Tychy – Miejskie Centrum Oświaty.

Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

 

Przedszkole działa na podstawie:

1.      Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2.      Statutu Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach.

 

Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00 w dni robocze w okresie od 1 września br. do 30 czerwca kolejnego roku. W okresie wakacyjnym placówka pracuje zgodnie z harmonogramem określonym aktualnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy.

Za świadczenia realizowane przez przedszkole pobiera się opłatę ustalaną zgodnie z  Uchwałą  nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 

Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

Podstawą gospodarki finansowej jest „Plan finansowy” na dany rok kalendarzowy.


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-12-07 10:34:33 Zmiana publikacji przedszkole11
2 2017-09-25 14:01:58 Zmiana publikacji przedszkole11
3 2017-09-25 13:59:01 Zmiana publikacji przedszkole11


stronę wyświetlono 4235 razy Artykuł wyświetlony 4235 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.