BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:

-          uchwał Rady Pedagogicznej

-          skarg i wniosków

-          zarządzeń dyrektora

-          wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

-          wypadków wychowanków

-          wypadków pracowników

-          wniosków nauczycieli o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

-          wydanych aktów nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego

-          wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

-          zawieranych umów

-          szkoleń pracowników

-          osób zatrudnionych

-          wydawanych świadectw pracy

-          obowiązujących procedur

 
Ewidencje:

-          wyjść w godzinach służbowych

-          zwolnień lekarskich pracowników


Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

Książka kontroli zewnętrznych

Książka obiektu budowlanego

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-10-06 17:45:29 Zmiana publikacji przedszkole11


stronę wyświetlono 618 razy Artykuł wyświetlony 618 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.