BIP

Załatwianie spraw

Kancelaria czynna:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 15.00
  • przyjmowanie skarg i wniosków we wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00
            

Informacje o naborze i zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:

  • na stronie - TYSKI PORTAL OŚWIATOWY                                                                                           www.oswiata.tychy.pl/rekrutacje.html

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-06-23 13:20:20 Zmiana publikacji przedszkole11
2 2020-06-23 13:07:07 Zmiana publikacji przedszkole11
3 2020-06-23 13:07:03 Zmiana publikacji przedszkole11


stronę wyświetlono 8282 razy Artykuł wyświetlony 8282 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.